24 Eylül 2009 Perşembe

aklımda!


Söylemem,
söylemim ortanın doğusuna benzedi,
annem babama benzedi, devlet-baba'm ayrıldılar!
asker mektubu yazsam polis okuyacaktı, davalarla anı defterleri de kapanacaktı, ona hep arabesk bırakılmış bir ideolojiden aşık olacağımdı.


felaketti, zulmün kurumsallığı,
kurumsalların; kanlı elini ağzına götüren bir (h)atanın
kendini ihbar edecek kadar bürokratik materyal tamlığı! felaketti:
birkaç bin dokuz yüz ölümcül imza,
seksen sen, vardığın yer: faşizme gül'en imtiyaz!
ortak ikamet etmeyi temin eden yaşamcıl lakırdı:
talihsiz bir cumhuriyet tanıklığı!
yalnız; o çıplaklık tabloları urganlarla asılmaz!

herkesin diğerini çağrıştırdığı yerde yeni doğan atasına benzeyemez,
ilerlemek: çığdan ayıklanan bir aysberg!
ilerlemek: kütüphaneleri yakılmış bir kentin telaşla köye dönüşmesi demek!
biri diğerinin zeban-ı zebanisi yepyeni silahlar varlaşarak her gün
birinin diğerini haklı çıkaran bir korkuyla,
paranoya lafını korkuyu unutana dek tekrar, tekrar, tekrar ederek
ötekini katletmeye hallenmesi!
kurumsalların kana eğilimli zavallı ulakları! onların
ukalalığa uğraşamayan bu zifiri hallerinde
mahallerimiz var, halbuki coğrafya: birşekildeölmececoğrafyası
dır!
vatanı severlik: düşman kurşunu yerine kardeşinkini tasarruf maksatlıdır!
boşuna atılan kurşun yoktur boşluğa atılmadıkça:
bu bir nesil..ler arası metinlerarasılıktır!